Leasing

Leasing to obok kredytu najpopularniejsza forma finansowania zarówno dla dopiero rozpoczynających karierę przedsiębiorstw jak i tych którzy mają wieloletnie doświadczenie i stawiają na rozwój firmy.

Zalety jakie płyną z tej formy finansowania to między innymi:

 • Łatwiejszy do uzyskania niż kredyt
 • Duża elastyczność w spłacie, możliwość ustalenia rat sezonowych, obniżonych, podwyższonych w zależności od profilu i specyfiki firmy
 • Nie wpływa na zdolność kredytową
 • Profity z rozliczania wydatków
 • Pozyskanie nowych środków trwałych
 • Obciążenie finansowe rozłożone w czasie
Nie musisz obawiać się COVID-19.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZAWARCIA UMOWY LEASINGU!!!
Leasing operacyjny – najpopularniejszy z leasingów, model w którym firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, w związku z czym VAT naliczany jest z każdą ratą leasingową; zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa zaliczane są w koszty uzyskania przychodu. Umowa podpisywana jest na minimum 40% okresu normatywnej stawki amortyzacji przedmiotu umowy, regulują to przepisy podatkowe. Ustalana jest wartość końcowa za którą leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot po zakończeniu leasingu. W zależności od potrzeb leasing może trwać dłużej, mieć wyższą wartość końcową co wpływa na obniżenie raty miesięcznej.
Zalety:
 • zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 • możliwość przedłużenia umowy lub podpisania nowej, wcześniejsze zakończenie
Leasing finansowy – w tym przypadku odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Twoją firmę. VAT w całości płacony jest wraz z pierwszą wpłatą. Koszty uzyskania przychodów zostają powiększone o części odsetkową raty oraz o amortyzację. Umowa nie jest ograniczona minimalnym okresem na jaki musi być podpisana.
Zalety:
 • podatkowe,
 • możliwość finansowania średnioterminowych i długich inwestycji;

Leasing zwrotny
– najkorzystniejszy gdy firma chce uwolnić środki finansowe zamrożone w posiadanych aktywach trwałych.

Zalety:

 • zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych,
 • dodatkowe źródło finansowania;

Nasi eksperci doradzą i wspólnie z Tobą przeanalizują potrzeby rozwoju firmy oraz pomogą skompletować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu decyzyjnego

Jeśli skorzystasz z naszej oferty otrzymasz dodatkowo voucher wartości 1.000
zł z możliwością wykorzystania go na:

 1. Utworzenie strony internetowej Twojej firmy*
  lub
 2. Przeprowadzenia w Twojej firmie wstępnego audytu RODO wraz z zaleceniami**

*strona internetowa do pięciu zakładek. Materiały na stronę, domena oraz serwer do zamieszenia strony udostępnia właściciel strony.
**zgodnie z polskim oraz międzynarodowym prawem od 25.05.2018 za brak przestrzegania zasad
dotyczących Ochrony Danych Osobowych grożą kary pieniężne w wysokości do 20 000 000 EUR, a w
przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego
roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!